Aaron Baddeley Thailand Junior Championship 2008

November  24 - 30 , 2008

ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันกอล์ฟเยาวชน

โดยสหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   เป็นนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่น ชาย/หญิง อายุไม่เกิน  19 ปี และไม่ต่ำกว่า 14  ปี                    

วัตถุประสงค์                เพื่อคัดตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน

อายุผู้สมัครแข่งขัน       19 ปีและไม่น้อยกว่า 13 ปี    

รางวัล      ผู้ทำคะแนนดีที่สุดชาย 4 และหญิง 2 จะได้รับทุนบางส่วนและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เป็นผู้เล่น ประเภททีม

               และประเภทบุคคล  ผู้ที่มีคะแนนสะสม จากสนามที่ 1และ 2   จนถึงวันแข่งขัน ของคลาส A และ B ชาย/หญิง ได้รับ 

               สิทธิสมัครสมทบเข้าร่วม แข่งขัน  รายการ Aaron Baddeley International Junior Championship 2008

             เมือง กวางโจว   ที่ประเทศจีน

เวลาแข่งขัน                 ณ สนาม Uniland Golf & Country Club วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เริ่ม 7.00 น ที่หลุม 1 และ หลุม 10

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน      ไม่เกิน 100 คน ผู้สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน

ปิดรับสมัคร                 วันที่ 6 ตุลาคม 2551  หรือเมื่อครบจำนวน

รูปแบบการแข่งขัน        แข่งขันแบบ Stork Play 18 หลุม  นับคะแนนตีได้จริง

ค่าสมัคร                     ท่านละ 2,000 บาท  ราคานี้ไม่รวม ค่าแค๊ดดี้

สมัครแข่งขันที่             คุณ วรรณา ตรีทิพยรักษ์  โทร 081-296-2479 , 02-801-4077

                              Fax 02-801-3988.    E-mail ; tsgugolf@hotmail.com 

                             www.tsgu.com,        www.aaronbaddeley.com,

ข้าพเจ้า(ไทย) ....................................................................และ อังกฤษ...................................................................โทร………….........Fax……………วันเกิด..................................................

สมัครรุ่นอายุ  19 ปี (.....)  18 -17 ปี ( .....) , 16 -14 ปี (...... )  อายุไม่เต็ม 19 ปีในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

โดยได้ชำระค่าสมัครรอบคัดเลือกจำนวน 2,000 บาท

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบสมัคร และใบโอนเงิน เท่านั้น โอนเข้า บ/ช ออมทรัพย์ ในนาม

สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์  สาขาย่อยถนนเพชรเกษม 55 เลขที่ 300-1-19309-3

(Fax ใบเสร็จการชำระเงินพร้อมใบสมัคร)  ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร/นักกอล์ฟ

               

 

 

ประกาศ

                     Aaron  Baddeley  International Junior Championship 2008

 

สหพันธ์ฯได้รับการเชิญให้ทำการคัดหาตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทย  ไปร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ  ดังกล่าว  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  24-30  พฤศจิกายน 2551  ที่สนาม Dragon Lake Golf Club ที่เมือง Guangzhou ประเทศจีนรายการนี้จะเป็นรายการที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่ Aaron ไดจัดมา โดยมีเยาวชนจากต่างชาติรวม  16 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน  จึงขอเรียนเชิญเยาวชนไทยชายหญิง  อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปไม่เกิน  19 ปี  ณ.  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 

                 รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะชาย และหญิง รายการนี้คือ  จะได้รับเชิญไปร่วมการแข่งขัน กอล์ฟอาชีพ

รายการ  Australian Open 2009 ที่ประเทศ Australia ในการคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทย  โดยจะแข่งขัน

คัดเลือกในรายการ Aaron  Baddeley Thailand Junior Championship 2008  ในวันที่ 10 ตุลาคม  2551 ณ สนามกอล์ฟ  

Uniland Golf & Country Club

                   สหพันธ์ฯจะคัดตัวแทน ชาย 10 คน หญิง 6  คน ให้เป็นตัวแทนสหพันธ์ฯและประเทศไทย  ซึ่งนักกอล์ฟชาย 4 คนและนักกอล์ฟหญิง 2 คนที่ทำคะแนนดีที่สุด จะได้เป็นตัวแทนทีมประเทศไทย  และทั้ง 16 คนจะเข้าแข่งขันแบบบุคคลอีกด้วย  โดยแบบบุคคล สหพันธ์ฯจะคัดเลือกเยาวชนจากการเก็บคะแนนสะสม จาก สนามที่ 1 และ 2 จนถึงวันแข่งขัน  ชาย  5 รุ่นอายุ 14,15,16,17,18ไม่เกิน 19 ปี.อย่างละ 1 คน และอีก 1 คนเป็นตัวเลือกของกรรมการ รวม 6 คน.  ส่วนหญิงบุคคล 4 คน สหพันธ์ฯจะคัดจากรุ่นอายุ 14,15,16 ปี และ อีก 1 คนจากการเป็นตัวเลือกของกรรมการ  สนใจรายละเอียดเพิ่มติดต่อที่  084-4590036

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย