SINGHA-TSGU Juniors Master 2010  Rose Garden Golf Club  May 12 2010

นายธาวิท พลไท

นายเจษฎากร เอียกานา

นางสาววาด แผ่วฉิมพลี

นางสาวภภัสสร ศุภภิญโญ

  ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขัน Harder German Junior Master ที่เมืองแฟรงค์เฟริ์ต ประเทศเยอรมัน

ในระหว่างวันที่1-6 สิงหาคม 2010

Result
Player