สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย โทร 02-801-4077 มือถือ 084-459-0036 โทรสาร 02-801-3988      e-mail : tsgugolf@hotmail.com    , www.tsgu.com
วันที่และสนามที่ใช้ในการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการชมเว็ปไซด์ TSGU.COM เชิญอ่านทางนี้