นักกอล์ฟเฉพาะคลาสอายุ 8 ปีและต่ำกว่า

สหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทย ได้เปิดโอกาส ให้นักกอล์ฟเยาวชน ในรุ่นอายุ 8 ปีและต่ำกว่า ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เรียนรู้กฏกติกามารยาทกีฬากอล์ฟ

         และทั้งนี้จะมีนักกอล์ฟเยาวชนบางส่วนที่เป็นมือใหม่ และช่วงฤดูฝน อันอาจจะทำให้การแข่งขันโดยรวมล่าช้า คณะกรรมการ จึงพิจารณาและเห็นสมควรที่จะให้การแข่งขันไปได้เร็วและสนุกสนาน

         จึงขอประกาศให้นักกอล์ฟทุกท่านปฏิบัติดังนี้

 ---- ในกรณีที่นักกอล์ฟตีเกิน ดับเบิ้ลพาร์ ในหลุมใดก็แล้วแต่ 

         สำหรับ  พาร์ 3 ให้นักกอล์ฟจดแต้ม 6   ลงในสกอร์การ์ด

                   พาร์ 4 ให้นักกอล์ฟจดแต้ม 8   ลงในสกอร์การ์ด

                   พาร์ 5 ให้นักกอล์ฟจดแต้ม 10 ลงในสกอร์การ์ด  และหยุดเล่นในหลุมนั้น เก็บลูกกอล์ฟเพื่อไปเล่นในหลุมต่อไปทันที

  ---- นักกอล์ฟจะต้องใช้รถกอล์ฟ โดยแบ่งค่าใช้จ่ายค่ารถกอล์ฟ 4 ท่านต่อรถกอล์ฟ 1 คัน โดยชำระเงินได้ที่กรรมการลงทะเบียนซึ่งได้จองรถไปประจำที่หลุมทีออฟให้เรียบร้อยแล้ว